• Profesyonel Çözüm Ortağı

  • Güvenlik ve Gizlilik

    Bize Güvenmeye Hazırmısınız?

  • İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları

Haberler Ve Duyurular

Mali Takvim

  • 2008 Yılına Ait Mali TakvimAralık
  • 2009 Yılına Ait Mali TakvimAralık
  • 2014 Yılına Ait Mali TakvimAralık
05/11/2008 – 05/12/2008

EKİM /2008 Aylık Ba,Bs Formlarının verilmesi

01/12/2008 – 12/12/2007

16-30/Kasım/2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi (I) Sayılı liste

01/12/2008 – 15/12/2008

Kasım/2008 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödenmesi

01/12/2008 – 15/12/2008

Kasım/2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/12/2008 – 15/12/2008

Kasım/2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi (II) Sayılı Liste

01/12/2008 – 15/12/2008

Kasım/2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi (IV) Sayılı Liste

01/12/2008 – 22/12/2008

Kasım/2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/12/2008 – 23/12/2008

Kasım/2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

01/12/2008 – 23/12/2008

Kasım/2008 Dönemine Ait Aylık Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/12/2008 – 23/12/2008

Kasım/ 2008 SSK ve İşsizlik Sigortası Bildirimlerinin verilmesi

01/12/2008 – 24/12/2008

Kasım/2008 Dönemine Ait KDV Beyanı

15/12/2008 – 25/12/2008

1-15 Aralık/2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi (I) Sayılı liste

01/12/2008 – 26/12/2008

Kasım/2008 Dönemine Ait KDV Ödenmesi

01/12/2008 – 26/12/2008

Kasım /2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi

01/12/2008 – 26/12/2008

Aylık Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi

01/12/2008 – 31/12/2008

SSK ve İşsizlik Sigortası (Kasım/ 2008) ,Bağ-Kur (Aralık- 2008 ) Primlerin Ödenmesi

01/12/2008 – 31/12/2008

2009 Yılında Kullanılacak Yasal Defterlerin Tasdiki

05/12/2008-05/01/2009

Kasım /2008 Aylık Ba, Bs Formlarının verilmesi

01/01/2009-12/01/2009

16-31/Aralık 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/01/2009-15/01/2009

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/01/2009-15/01/2009

Aralık /2008 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi

01/01/2009-15/01/2009

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/01/2009-15/01/2009

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/01/2009-15/01/2009

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/01/2009-20/01/2009

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

01/01/2009-23/01/2009

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının, Ekim-Kasım-Aralık /2008 dönemine ait Üç Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı

01/01/2009-23/01/2009

Aralık / 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan

01/01/2009-23/01/2009

Aralık / 2008 SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin verilmesi

01/01/2009-26/01/2009

Aralık/ 2008 Dönemine Ait KDV Beyanı

16/01/2009-26/01/2009

1-15 Ocak/2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01/01/2009-26/01/2009

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının, Ekim-Kasım-Aralık/2008 dönemine ait Üç Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

01/01/2009-26/01/2009

Aralık/ 2008 Dönemine Ait KDV Ödemesi

01/01/2009-26/01/2009

Aralık/ 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

01/01/2009-02/02/2009

İSMMMO 2009 YILI MAKTU AİDAT VE ÜCRET TARİFE BEDELİ ÖDEMESİ

01/01/2009-02/02/2009

2008 Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki (TTK göre)

01/01/2009-02/02/2009

2008 Yıl Defterlerini Devam Ettirenler için Defterlerin Tasdiki (Ara Tasdik)

01/01/2009-02/02/2009

2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01/01/2009-02/02/2009

SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Aralık/ 2008) ,SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ocak- 2009 ) Primlerinin Ödenmesi

10 Ocak 2014

16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10 Ocak 2014

16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

15 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23 Ocak 2014

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

23 Ocak 2014

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24 Ocak 2014

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24 Ocak 2014

1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

27 Ocak 2014

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

27 Ocak 2014

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

27 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

27 Ocak 2014

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

27 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

27 Ocak 2014

1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Ocak 2014

2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

31 Ocak 2014

Yıllık Harçların Ödemesi

31 Ocak 2014

2013 Yılında Kullanılan Defterlerin 2014 yı- lında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

31 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

31 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

31 Ocak 2014

6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi

31 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10 Şubat 2014

16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Şubat 2014

16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Şubat 2014

2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

14 Şubat 2014

2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

17 Şubat 2014

2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

17 Şubat 2014

2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

17 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

17 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sü- rekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Kar- şılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Şubat 2014

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefl erin 2013 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

25 Şubat 2014

1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Şubat 2014

1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

28 Şubat 2014

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefl erin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

28 Şubat 2014

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

28 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

28 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

28 Şubat 2014

Ocak 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

3 Mart 2014

2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

3 Mart 2014

2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

10 Mart 2014

16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Mart 2014

16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

17 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

17 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Mart 2014

2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

25 Mart 2014

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

25 Mart 2014

1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

25 Mart 2014

1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Mart 2014

2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

31 Mart 2014

2013 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefl eri İçin Kesin Mizan Bildirimi

31 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

31 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

31 Mart 2014

Şubat 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Mart 2014

6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

1 Nisan 2014

2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

1 Nisan 2014

2013 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükellefl erinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

9 Nisan 2014

16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Nisan 2014

16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

21 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24 Nisan 2014

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

24 Nisan 2014

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24 Nisan 2014

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Nisan 2014

2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

25 Nisan 2014

1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Nisan 2014

1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Nisan 2014

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

25 Nisan 2014

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

28 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

28 Nisan 2014

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

28 Nisan 2014

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

28 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

28 Nisan 2014

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

28 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Nisan 2014

2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

30 Nisan 2014

2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefl eri İçin Kesin Mizan Bildirimi

30 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

30 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

30 Nisan 2014

Mart 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

02 Mayıs 2014

2013 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükellefl erinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

12 Mayıs 2014

16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

12 Mayıs 2014

16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Mayıs 2014

2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

14 Mayıs 2014

2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Mayıs 2014

2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Mayıs 2014

2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23 Mayıs 2014

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

23 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Mayıs 2014

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

26 Mayıs 2014

1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Mayıs 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

27 Mayıs 2014

1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

2 Haziran 2014

2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2 Haziran 2014

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

2 Haziran 2014

Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

2 Haziran 2014

2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

2 Haziran 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

2 Haziran 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

2 Haziran 2014

Nisan 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2 Haziran 2014

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

2 Haziran 2014

2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü

2 Haziran 2014

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

10 Haziran 2014

16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10 Haziran 2014

16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

16 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24 Haziran 2014

1-15 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Haziran 2014

1-15 Haziran 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile GELİR İDARESİ BA ŞKANLI ĞI 25 Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga V.

30 Haziran 2014

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefl erin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

30 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

30 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

30 Haziran 2014

Mayıs 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

9 Temmuz 2014

16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

15 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

21 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Temmuz 2014

1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

31 Temmuz 2014

2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

31 Temmuz 2014

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

31 Temmuz 2014

Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

31 Temmuz 2014

Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

11 Ağustos 2014

16-31 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Ağustos 2014

16-31 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Ağustos 2014

2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-MayısHaziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

14 Ağustos 2014

2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-MayısHaziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

18 Ağustos 2014

2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-MayısHaziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

18 Ağustos 2014

2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-MayısHaziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

25 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz GELİR İDARESİ BA ŞKANLI ĞI 31 Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Ver

25 Ağustos 2014

1-15 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26 Ağustos 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

26 Ağustos 2014

1-15 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

1 Eylül 2014

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

1 Eylül 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

1 Eylül 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

1 Eylül 2014

Temmuz 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

9 Eylül 2014

16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Eylül 2014

16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

22 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

22 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24 Eylül 2014

1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Eylül 2014

1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

30 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

30 Eylül 2014

Ağustos 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10 Ekim 2014

16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

13 Ekim 2014

16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

15 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23 Ekim 2014

Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

23 Ekim 2014

Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sü- rekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Kar- şılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24 Ekim 2014

Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24 Ekim 2014

1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

27 Ekim 2014

Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

27 Ekim 2014

Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

27 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

27 Ekim 2014

Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

27 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

27 Ekim 2014

1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

31 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

31 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

31 Ekim 2014

Eylül 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10 Kasım 2014

16-31 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Kasım 2014

16-31 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Kasım 2014

2014 III. Geçici Vergi Dönemine (TemmuzAğustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

14 Kasım 2014

2014 III. Geçici Vergi Dönemine (TemmuzAğustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

17 Kasım 2014

2014 III. Geçici Vergi Dönemine (TemmuzAğustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

17 Kasım 2014

2014 III. Geçici Vergi Dönemine (TemmuzAğustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

17 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile GELİR İDARESİ BA ŞKANLI ĞI 40 Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

17 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti GELİR İDARESİ BA ŞKANLI ĞI 41 Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sü- rekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Kar- şılığı Ödenmesi Gereken Damga V

25 Kasım 2014

1-15 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

25 Kasım 2014

1-15 Kasım 2014 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26 Kasım 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

1 Aralık 2014

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

1 Aralık 2014

Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

1 Aralık 2014

2014 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

1 Aralık 2014

2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

1 Aralık 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

1 Aralık 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

1 Aralık 2014

Ekim 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

9 Aralık 2014

16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Aralık 2014

16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

22 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

22 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

22 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Ke- GELİR İDARESİ BA ŞKANLI ĞI 44 sinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Ver

24 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24 Aralık 2014

1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Aralık 2014

1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Aralık 2014

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

31 Aralık 2014

2015 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

31 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

31 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

31 Aralık 2014

Kasım 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Hizmetler

Meslek ilkelerine bağlı güvenilir, dürüst ve müşteri taleplerine duyarlı meslek ofisimizde gelişen teknolojiyi iyi kullanarak müşterilerimize yüksek kalitede hizmet veriyoruz.

  • Muhasebe hizmetlerimiz
  • Danışmanlık hizmetlerimiz

DAHA FAZLASI

BİZE GÜVENMEK İÇİN HAZIR MISINIZ?

Meslek ilkelerine bağlı güvenilir, dürüst ve müşteri taleplerine duyarlı meslek ofisimizde gelişen teknolojiyi iyi kullanarak müşterilerimize yüksek kalitede hizmet veriyoruz.