Elektrik Enerjisi Temin Etmek Üzere Lisans Alan Şarj Ağı İşletmecisi Tarafından Uygulanan Şarj Hizmetine İlişkin Bilgilerin Elektronik Ortamda Alınması ile Şarj Hizmetine İlişkin Faturanın Düzenlenme Süresi Hakkında VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanm

  1. Mevzuattaki gelişmeler
  2. Elektrik Enerjisi Temin Etmek Üzere Lisans Alan Şarj Ağı İşletmecisi Tarafından Uygulanan Şarj Hizmetine İlişkin Bilgilerin Elektronik Ortamda Alınması ile Şarj Hizmetine İlişkin Faturanın Düzenlenme Süresi Hakkında VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanm

Elektrik Enerjisi Temin Etmek Üzere Lisans Alan Şarj Ağı İşletmecisi Tarafından Uygulanan Şarj Hizmetine İlişkin Bilgilerin Elektronik Ortamda Alınması ile Şarj Hizmetine İlişkin Faturanın Düzenlenme Süresi Hakkında VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanm

Deniz İş Kanununa göre aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç iş sözleşmesine dayanarak en az altı ay çalışmış olan gemi adamı, yıllık ücretli izne hak kazanmış oluyor.

Altı aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için izin süresinin 15 günden, bir yıl ve daha fazla hizmeti olanlar içinse yılda bir aydan az olmaması gerekiyor. İzin işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır. Bu haktan vazgeçilemiyor. Bir aylık izin, tarafların rızasıyla aynı yıl içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünmesi mümkün bulunuyor.

Gemi adamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya hizmet akdinin yapılmış bulunduğu mahallin dışındaki bir yerde kullanmaya zorlanamaz.

Gemi adamı, dilerse, işveren veya işveren vekilinden ücretli izne ilişkin olarak 7 güne kadar ücretsiz yol izni de isteyebilir. Gemi adamının kusuru nedeniyle işverence önelsiz fesih hakkının kullanımı durumu dışında feshe kadar kullanılmayan yıllık iznin ücretinin işverence ödenmesi gerekir.Kaynak: Sözcü Gazetesi