İşverenler Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. Blog
 2. İşverenler Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İşverenler Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İşverenler Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Muhasebenin sağlıklı yürütülebilmesi düzenli evrak akışına bağlıdır. İşletmenizle ilgili; gelir-gider belgeleri, banka ekstreleri-kredili satış belgeleri, çek senet bilgileri, cari hesap mutabakatlarının, ödeme tahsilat makbuzlarının düzenli aralıklarla muhasebeye teslim etmeniz gerekmektedir. İşletmenize gelen her türlü tebligatların gereğinin yapılabilmesi için 3 gün içinde meslek mensubuna ulaştırmanızda büyük yarar vardır. 

         Meslek mensubu ile mutlaka sözleşme tanzim ediniz: Sözleşme tanzimi ile ücreti, mesleki hak ve ödevleri belirlemiş olursunuz. Ücret yönetmeliğine göre meslek mensupları ücretsiz iş yapamazlar. Ücretinin sözleşmede belirtilen tarihlerde ödenmemesi halinde işi durdurabilir. Bu durumda sorumluluk işletme sahiplerine aittir. 

         Her türlü ödemenizi kendiniz yapınız. Yapmış olduğunuz ödeme belgelerini de muhasebeye ulaştırmanız gerekmektedir: Meslek mensuplarının emanet para almaları veya ödemeleri yasaklanmıştır. Aksi halde meslek mensubu disiplin cezası alır. İşyeri adresiniz veya faaliyet konularınız değiştiği takdirde gerekli müracaatların yapılabilmesi için meslek mensubuna en kısa zamanda bilgi veriniz. İşletmenizin son durumu, işletmenizde kullanmanız gereken zorunlu belgeler hakkında bilgi almak veya işletmenizi ilgilendiren mevzuat değişikliklerinden haberdar olmak için en az ayda bir meslek mensubunu ziyaret etmeye özen gösteriniz. Meslek mensuplarının işinizle ilgili yaptıkları uyarıları veya önerilerini yerine getirmelisiniz. 

          Mali konularda işverenler, şu konulara azami özen göstermelidirler: 

 • Sahte belge (Naylon Fatura) kullanmak ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek hapis cezası gerektirir.
 • Sahte belge iddiası ile karşılaşmamak için fatura ödemelerinizi banka havalesi veya çek ile ödeme yolunu tercih etmelisiniz.
 • Defter ve Belgelerinizi VUK’a göre 5, SGK ve TTK’ya göre 10. yılın, son gününe kadar saklamanız zorunludur. 
 • Defter ve belgelerin kaybolması, yanması, çalınması vb hallerde 15 gün içinde zayi belgesi almak için mahkemeye müracaat etmeniz gerekmektedir. Aksi halde defter ve belgeleri gizlemiş olduğunuz iddiası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
 • Fatura tanzim edilirken içeriği tam olarak doldurulmalı, alıcının adı, soyadı / ünvanı, adresi açık olarak yazılmalı, satılan mal veya hizmetin cinsi ve miktarı belirtilmeli ve mutlaka mürekkepli kalem veya bilgisayar sistemli doldurulmalıdır. 
 • Perakende fiş kesme sınırını aşan her türlü mal ve hizmet teslimi için, bedeli tahsil olsun veya olmasın yedi gün içinde "fatura" kesilmesi zorunludur. Bunun altındaki alışverişler ve hizmetler için  "yazar kasa fişi" düzenlenmeli, ancak, müşteri isterse, tutarı ne olursa olsun fatura kesilmesi gerekmektedir.
 • İşyerinden nihai tüketiciye yapılan belgeli satışlar haricindeki tüm emtia nakli için sevk irsaliyesi düzenlenmek zorundadır. Sevk irsaliyesinin üzerine fiili sevk tarihi (irsaliyeli fatura kullanılıyorsa sevk saati, sevk ve düzenleme tarihinin) bulunması zorunludur. Sevk tarihinden sonraki 7 gün içinde sevk edilen malın faturası ay atlamadan düzenlenmelidir
 • Mal işyerinizde teslim edilmiş ise faturanın altına "İş bu fatura muhteviyatı iş yerinde teslim edilmiştir." şerhi konulmalıdır. 
 • İptal olan faturaların iptal nedenleri fatura üzerine yazılmalı ve aslı sureti ile birlikte saklanmalıdır. Yazılan iptal nedeni kanuna aykırı olmamalıdır.
 • Yazar Kasa fişinizin ve düzenlediğiniz faturaların okunaklı olmaması, yazarkasa tarih ve saat ayarlarının doğru olmaması usulsüzlük cezasını gerektirir
 • Teslimin yapıldığını ispatlamak için satış faturası veya sevk irsaliyesinde alıcıya "Tam ve noksansız teslim aldım" şeklinde not yazdırıp imzalatınız. Müşterinizin bizzat kendisi veya yetkilisi imzalaması gerekmektedir. Alacağınızla ilgili ihtilaf halinde özellikle aranılmaktadır.
 • Kredi Kartı ile yapılan satışların ödeme kaydedici cihaz ile yapılması halinde kredi departmanı muhakkak kullanılmalıdır. Aksi takdirde belge düzenlenmeme cezasıyla karşılaşırsınız. 
 • Ödenmeyen SGK primleri ancak ödendiği dönemde gider yazılabilir. Gelir vergisi mükellefi iseniz ödemiş olduğunuz  SGK 4/b (Bağ-kur) primlerinizi ticari kazancınızdan indirebilirsiniz. 
 • Alış veya satış faturalarınızın tutarı 7000 TL( yedibin) lirayı aşması halinde taksit bile olsa ödeme ve tahsilatların bankadan yapılması zorunludur.   

          
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku açısından da aşağıdaki konular öne çıkmaktadır :

 • SGK’ya işyerini işe başlamadan ve işçi çalıştırmaya başlamadan önce bildirmediğiniz takdirde idari para cezası ödemek zorunda kalırsınız.
 • İşletmeye işçi alınacağı hallerde çalışmaya başlamadan en az bir gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi SGK’ya verilmelidir. Her işçi için iş sözleşmesi yapılmalıdır. Her işçi için sağlık raporu alınması gerekmektedir.
 • Yıllık ücretli izinlerini kullanan işçilere ücretli izin defteri imzalatılır. Kullanmayanlara ise işten ayrılmaları halinde hizmet süresine göre izin ücretleri ödenir.
 • İnşaat veya diğer gerekli iş türlerinde işçinin sağlık raporu olmadan işyerinde işçi çalıştırılamaz. 15 yaşından küçük işçi çalıştırılamaz. Stajyer ise hafif işlerde çalıştırılmak koşulu ile öğrenimleri için stajını tamamlayabilir. Ayrıca 14 yaşına girmiş olmalıdırlar.
 • Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencilerinin sözleşmeleri ücretlerinin gider yazılabilmesi için aynı gün muhasebeye verilmelidir. En az asgari ücretin %30 kadar ücret ödenecektir. 
 • İşçi işyerinde iş kazası geçirmesi halinde, ilgili kuruma takip eden 2 iş günü içinde bilgi verilebilmesi için, aynı gün meslek mensubuna bilgi veriniz.
 • İşçi işyerinden İşveren tarafından çıkartılmak istenirse hizmet süresine göre önceden işçiye bildirilecektir. Aksi halde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalırsınız.
 • İşçinin Kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl sigortalı çalışmalıdır. Her geçen tam yıl için işçiye son aldığı ücretten 30 gün karşılığı tazminat ödenir.
 • İşçi, kendi isteğiyle işten ayrılmak isterse her hangi bir tazminat talep edemez. Hatta işvereni zor bir durumda bırakıyorsa işçi hakkında yasal işlem yapılır. İşçinin elinden kendi isteğiyle ayrıldığına dair bir yazı alınmalıdır. Ya da noterden işçinin ikametgah adresine ihtarname çekilmelidir.
 • İşçi işveren tarafından sebepsiz çıkartılıyorsa altı aydan evvel aynı vasıfta işçi alınamaz. Ancak çıkartılan işçiye bilgi verilmek suretiyle yeni işçi alınabilir.
 • İşçilere zorla ücretsiz izin verilemez. İşçinin muvafakatına tabidir.
 • Mesai günlük 7,5 , haftalık ise 45 saattir. Fazla mesai ise günde en fazla 3 saat yılda 270 saati geçemez. Ödenecek ücret ise saat başına düşen normal çalışma ücretinin yüzde elli yükseltilmesiyle tespit edilir. 
 • 18 yaşını doldurmamış erkek veya her yaştaki kadın işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Gece postalarına kalamazlar. (Kurum İznine tabidir.)
 • İşçilerden işi bırakan veya çalışmış olduğu ay içinde 30 günden az çalışmış olan var ise eksik çalışma nedeni bildirilmek zorundadır. 30 günden az çalışan işçiler için puantaj cetveli tutmanız sizin yararınıza olacaktır.  

Yukarıda açıkladığım bilgelere her ne kadar İşadamlarının Muhasebecileri veya Mali Müşavirleri vakıf olsalar da işverenlerin ve firma sahipleri işadamlarının da bilmeleri kesinlikle kendi menfaatlerine olacaktır,

“Kazım Güzeller Geleceğinizi Düzenler” 
Saygılarımızla 

Güzeller Mali Müşavirlik 
www.guzellermusavirlik.com