Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.

  1. Mevzuattaki gelişmeler
  2. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.

ÖNCE sorumuzu yöneltelim;

Eski Cumhurbaşkanı ve eski milletvekili tedavi amacıyla hastaneye örneğin evlerine yakın özel bir hastaneye giderse, “tedavi giderlerinin karşılanması yönünden” sizce hangisi daha avantajlıdır?


“Tabii ki eski cumhurbaşkanı” diyenler yanıldılar.
Hem de ne yanılma; arada uçurum var!
23 TL VE SINIRSIZ ÖDEME
Örneğimize devam edelim.
Bir önceki Cumhurbaşkanı, hastaneye örneğin kulak, burun, boğaz ve laboratuvar tetkikleri için gittiğinde devlet 23 TL paket fiyat uyguluyor yani tedavi giderinin 23 lirasını karşılıyor. Eski Cumhurbaşkanı’ndan da 12 TL alınıyor. (Yukarıdaki 23 TL üniversite hastanesi, eğitim hastanesi, tıp merkezi, dal merkezi ve özel hastane ayırımına ve muayene türüne göre 23-61 TL arasında değişiyor).
Eski milletvekili, bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları ile ana ve babası, torunu hastaneye gittiğinde istediği tetkikleri yaptırsın, istenilen filmler çekilsin, onlarda 23 TL sınırı yok. Devlet, sınırsız olarak tüm giderleri örneğin 3-5 bin ya da 10-20 bin TL’nin tamamını karşılıyor!
Şimdi diyeceksiniz ki; “Tamam, başka soru sormaktan vazgeçtim. Eski Cumhurbaşkanı’na böyle yapıyorlarsa, normal emekli sesini çıkarmasın.”
FİŞ-FATURA TARTIŞMASI
Vatandaş hastaneye gidiyor. İstenen 12 TL’yi ödedikten sonra fişini ya da faturasını istiyor. Aldığı yanıt;
- Bu 12 TL için, fiş veya fatura veremiyoruz efendim!
- Olur mu öyle şey? Madem para alıyorsunuz, fişini de verin.
- Efendim bu 12 TL bize ait değil. Toplayıp, devlete ödüyoruz.
Bazı hastaneler, bu tartışmalardan o kadar çok bunalmış olacak ki hastane duvarına büyük bir duyuru asmışlar. Özetle;
“Ey vatandaş ödediğiniz 12 TL Muayene Katılım Bedeli’nin bizlerle ilgisi yoktur. Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarıyoruz. Bunun için de fiş veya fatura düzenleyemiyoruz. Bize gelen talimat böyle!..”
diyorlar.
Gerçekten Maliye Bakanlığı’nın 16 Şubat 2009 Tarih ve VUK-40/2009-2 No.lu sirkülerinde de, muayene katılım payı için özel sağlık kurumu ve eczanelerin belge düzenlemeyecekleri açıkça belirtiliyor.
PAKET FİYAT VE SAĞLIĞINIZ
Düşünebiliyor musunuz?
Bazı ilaçlar ve tedaviler uygulanacak, röntgeniniz çekilecek ve kan şekeri, üre, kreatinin, kan lipitleri, kan sayımları, sedimantasyon, tam idrar tahlili, EKG çekilmesi, ultrasonografi vs. tüm tetkikleriniz yapılacak. Hepsi 23 lira!
Bu mümkün mü, peki ne olacak?
Ne olacak, örneğin mümkün olduğu kadar laboratuar tetkiki istenmeyecek.
Bu tablo özel-kamu ayrımı olmadan, tüm hastaneler ve tıp merkezleri için söz konusu.
Aslında Danıştay “Paket fiyat” ayıbını, “Toplumun sağlığı yönünden sakıncalı” bulmuş ve iki kez yürütmeyi durdurmuştu. Ancak, aynı uygulama küçük makyajlarla, yine getirildi.
YÜZDE 70’İ VATANDAŞTAN
Örneğimize devam edelim.
Emekli milletvekili (eşi, çocuğu, ana ve babası) menisküs ameliyatı oluyor. Tutarı 5 bin TL. Özel oda dahil tamamını devlet ödüyor.
Emekli vatandaş (işçi, öğretmen, odacı, müsteşar, vali vs.) menisküs ameliyatı oluyor. Devlet bin lirasını ödüyor. Yüzde 70’i de emekli vatandaştan alınıyor (Bu oran hastanelerin kalite sınıfına göre yüzde 30’a inebiliyor). Emekli vatandaş tek kişilik oda, refakatçi vs. isterse onun bedelini de ayrıca ödüyor.
İnsan sağlığı, tedavi ve hekim konusu çok önemli.
Sağlık konusundaki sağlıksız bazı uygulamaları gözden geçirmek gerekiyor..Kaynak: Hürriyet Gazetesi