Yeni TTK Ile Yapılan Son Değişiklikler

  1. Blog
  2. Yeni TTK Ile Yapılan Son Değişiklikler
Yeni TTK Ile Yapılan Son Değişiklikler

Yeni TTK Ile Yapılan Son Değişiklikler

1-Bağımsız Denetim Yükümlülüğü: Yeni TTK ile tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi  yeni TTK ‘nın 397. Maddesine eklenen yeni bir fıkra ile denetime tabi   şirketlerin BAKANLAR KURULU tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. 

2- İnternet Sitesi Yükümlülüğü: Yeni TTK ile tüm sermaye şirketleri internet sitesi açma ve internet sitesi içeriğini düzenleme yükümlülüğü getirmekteydi. Ancak 6335  sayılı yeni TTK değişiklik kanunu ile yalnızca denetime tabi  sermaye şirketlerine internet sitesi  zorunluluğu getirilmiş; internet sitesinde yayımlanacak bilgilere de sınırlama getirilmiştir.  (01TEMMUZ 2013’den itibaren 3 ay içinde gerçekleştirilecek.) 

3- Her Türlü Belgede Yer Alması İstenen Bilgiler: 1 OCAK 2014  *Tescil edilen ticaret ünvanı  görülebilecek bir  yerde  okunaklı bir şekilde yazılacak  *Ticaret ünvanı  *Sicil numarası  *Merkezi  *İnternet adresi  ANONİM ŞİRKET  1)Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin  adı ve soyadı  2)Taahhüt edilen ve ödenen sermaye  LİMİTED  ŞİRKET  1)Müdürlerin ad ve soyadları  2)Taahhüt edilen ve ödenen sermaye 

4-Şirket Borçlanma: 6102 sayılı yeni TTK 358 madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir  “Pay sahipleri sermaye taahhüdünden doğan borçlarını ifa etmedikçe şirketin yedek akçeleri, karı  geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirket borçlanamaz.” 

5- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yakınlarının Şirkete Borçlanması:  6102 sayılı yeni TTK ile yasaklanmış iken 395. Maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınları şirkete nakit borçlanamaz.”