Yıllara Yaygın İnşaatlarda Geçici Vergi

  1. Blog
  2. Yıllara Yaygın İnşaatlarda Geçici Vergi
Yıllara Yaygın İnşaatlarda Geçici Vergi

Yıllara Yaygın İnşaatlarda Geçici Vergi

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 42 maddesinde “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir “ hükmüne yer verilmiştir. 

Geçici vergi ile ilgili yayımlanan 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan mükelleflerin bu kazançları üzerinden geçici vergi ödemeyecekleri ancak bu kazançları dışında kalan kazançları için geçici vergi ödeyecekleri belirtilmiştir. 

Yine Gelir Vergisinin 120 maddesinde belirtildiği gibi yalnızca yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri geçici vergi kapsamındadır denilmiştir. 

Yani gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükelleflerinden yıllara yaygın inşaat ve onarım işleriyle uğraşanlar bu işlere yönelik geçici vergi ödemezler. Ancak başka işlerin yapılması durumunda diğer gelirler nedeniyle yıllara yaygın inşaatın bitimi beklenilmeksizin geçici vergi ödenecektir.  

Öte yandan yıllara yaygın olmayan aynı yıl başlayıp biten inşaatlardan elde edilen kazançlar geçici vergiye tabi olacak ama yıl içinde bitmeyip inşaat işi diğer bir yıla sarkarsa ki günümüz küresel krizde bu mevcut  inşaatın sarktığı yıl itibariyle geçici vergi kapsamından çıkartılması gerekecek. 

Taahhüt niteliğinde olmayan, satılmak amacıyla ya da kişisel tasarruf amacıyla yapılan, ticari nitelik taşıyan, kişilerin kendi nam-ı hesabına ve yine kendi sorumlulukları altında yaptıkları özel inşaat ve kat karşılığı inşaatlar yıllara sari inşaat işi olmayıp Gelir Vergisi Kanununun 42, 43 ve 44. Madde hükümlerinden yararlanamaz.   

Saygılarımla 
Kazım Güzeller 
Mali Müşavir 

www.guzellermusavirlik.com