6102 Sayılı Yeni TTK Da İnternet Sayfası

  1. Blog
  2. 6102 Sayılı Yeni TTK Da İnternet Sayfası
6102 Sayılı Yeni TTK Da İnternet Sayfası

6102 Sayılı Yeni TTK Da İnternet Sayfası

Ülkemizde birçok işletmenin Yeni TTK’ya uygun olmasada bir internet sayfası mevcut olup e-ticaret ve değişik yollarla zaten yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile eşitlik,şeffaflık ve sorumluluk ilkelerinin büyük oranda karşılanması istenmekte olup işletmelerin web sayfalarında bu şeffaflığın yansıtılması haksız rekabetin önüne geçilmesi hedeflenerek bir çok verinin web sayfasında alması gerekmektedir. Yukarıda Yeni Türk Ticaret Kanunun 39/2 maddesinde yazmış olduğumuz bilgiler genelde tüm işletmelerimizin web sayfalarında mevcut olup kısaca maddeler halinde sıralarsak;

  • Şirketin Ünvan
  • Şirketin Merkezi
  • Şirketin Sermayesi (Taahhüt edilen ve ödenen)
  • Yönetim kurulu veya Müdürlerin ad ve soyadları gibi genel bilgilerdir.
"Yine Türk Ticaret Kanunu Madde 1524/1 İnternet Sitesi başlıklı madde bunların dışında daha birçok belgenin internet sitesinde yer almasını gerektiğini ve bu bilgilerin olmaması veya eksik olması halinde hapis cezası ve idari para cezasıile karşı karşıya kalınacağı belirtilmektedir."

Yine Türk Ticaret Kanunu Madde 1524/1 İnternet Sitesi başlıklı madde bunların dışında daha birçok belgenin internet sitesinde yer almasını gerektiğini ve bu bilgilerin olmaması veya eksik olması halinde hapis cezası ve idari para cezasıile karşı karşıya kalınacağı belirtilmektedir.