Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.

  1. Mevzuattaki gelişmeler
  2. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır.

Günlük bir süreli yayında çalışan bir gazeteciye, en az bir yıl çalışmış olmak koşuluyla, yılda dört hafta tam ücretli izin verilmesi gerekiyor. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan yukarı çıkarsa ücretli izin süresinin altı haftaya çıkması gerekiyor. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanıyor. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Müdürlüğü'ne kayıt tarihinde başlayan kıdem gazeteciliğe ara verilse dahi işlemeye devam ediyor.

Günlük olmayan süreli yayınlarda çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma devresi için iki hafta ücretli izin veriliyor. Yıllık ücretli izinlerin hesabında Türkiye'de yayınlanan gazete ve süreli yayınlarla haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunundaki "işçi" tarifi kapsamı dışında kalan gazetecilerin iş akdinin devam etmiş veya aralıklarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın, gazetecilik mesleğinde geçirdikleri hizmet süresi nazara alınmak suretiyle saptanması gerekiyor.

Basın İş Kanununa tabi olan gazetecinin kullandığı izin hafta esaslı olup aradaki hafta tatilleri izin süresinin içinde sayılıyor.Kaynak: Sözcü Gazetesi